חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

03-6122202

לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות

עורך דין ועדה רפואית

ועדה רפואית במסגרת בביטוח לאומי

עורך דין ועדה רפואית במסגרת המוסד לביטוח לאומי. כך ייצוג משפטי בתביעות לקביעת דרגת נכות בעקבות פגיעה בעבודה, תאונות עבודה, מחלות מקצוע או מיקרוטראומה מעלה את סיכויי הצלחת התביעה בעשרות אחוזים ומגדיל בצורה משמעותית ביותר את כספי הפיצויים. 

כל מי שנפגע בעקבות תאונת עבודה, מחלת מקצוע או מיקרוטראומה, ותביעתו התקבלה ע"י ביטוח לאומי, רשאי להמשיך בהליך ולהגיש במסגרת ביטוח לאומי גם תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה. לאחר הגשת תביעה זו, יקבל הנפגע הזמנה לבדיקה בפני ועדה רפואית, אשר תקבע האם אותה פגיעה בעבודה שבגינה הוגשה התביעה, הותירה את הנפגע עם נכות כלשהי, זמנית או צמיתה, ואם כן מהו גובהה של אותה נכות.

ראיון עם עו"ד תומר בכר לאתר וואלה בנושא טיפים לנפגעי תאונות עבודה

איך נקבע גובה הנכות?

גובהה של הנכות הרפואית שנקבעת ע"י הועדה הרפואית הינו בהתאם לסעיפי הליקוי המצויים בחוק ועל פי תוצאות הבדיקה הקלינית שנערכת לנפגע על ידי הועדה ותוצאות הבדיקות האובייקטיביות (בדיקות עזר כגון צילומי רנטגן, C.T. M.R.I. וכד') השונות שנערכו לו מאז שנפגע.

ועדה רפואית ראשונה

ועדה רפואית ראשונה מורכבת בדרך כלל מרופא אחד בתחום הרלוונטי ביותר לפגיעה הגופנית של התובע. רופא זה שומע את תלונותיו של הנפגע, עורך בדיקה של האיברים שנפגעו, ולבסוף כותב את תוצאות הבדיקה ומסקנותיו בדבר קיומה או היעדרותה של נכות אצל הנפגע. את כל הפרטים הרלוונטיים אשר הביאו את הועדה הרפואית לקבל את החלטתה, חייבת הועדה לציין בפרוטוקול אשר נכתב בעת הבדיקה. עותק זה של הפרוטוקול הנ"ל נשלח לנפגע בדואר, לאחר שהועדה סיכמה את התיק והגיעה למסקנתה בדבר הנכות.

בשלב זה של בדיקת ועדה רפואית, רצוי להיות מיוצגים ע"י עורך דין העוסק ומתמחה בייצוג בפני ועדות רפואיות, נפגעי תאונות עבודה, שכן ישנה חשיבות עליונה לאופן בו מוצגים הדברים בפני הועדה הרפואית. קל מאד לבצע טעויות, אשר עלולות להביא לקביעת נכויות נמוכות מהנכויות האמיתיות המגיעות לנפגע תאונת עבודה על פי התקנות והתוצאה במקרים שכאלה תהיה שהנפגע יפסיד חלק נכבד מסכום הפיצוי שהיה יכול לקבל אילו היה מיוצג ע"י עורך דין ועדה רפואית.

ועדה רפואית לעררים

במקרים בהם חלה טעות בהחלטת ועדה רפואית מדרג ראשון, רשאי הנפגע להגיש ערעור בפני ועדה רפואית לעררים. את הערעור יש להגיש לסניף ביטוח לאומי במקום מגוריו של הנפגע תוך 60 יום מהיום בו קיבל הנפגע את ההודעה בדבר קביעת הועדה הרפואית הראשונה.

ועדה רפואית ביטוח לאומי

בערר יש לפרט את הנימוקים שלפיהם טוען הנפגע שטעתה הועדה הרפואית הראשונה תוך הפניה למסמכים רפואיים, חוות דעת רפואיות ופרוטוקול הועדה הרפואית הראשונה. נימוקי ערעור על החלטת ועדה רפואית יכול שיכללו בין היתר סעיפים כגון התעלמותה של הועדה ממסמכים רפואיים אשר הוצגו בפניה, או מהאמור במסמכים אלו, התעלמות מתלונותיו של הנפגע בעת הבדיקה, אי-נימוק או נימוק בלתי מספיק בנוגע לקביעת הנכות או חוסר הנכות, התייחסות בלתי הולמת לחוות דעת רפואית שהונחה בפניה וכד' .

לאחר הגשת הערר המנומק, יוזמן הנפגע לבדיקה בפני ועדה רפואית לעררים. ועדה זו מורכבת בדרך כלל לפחות מ-3 רופאים מומחים בתחומים שונים הרלוונטיים לתחומי הפגיעה שממנה סובל התובע בעקבות תאונת העבודה שבה היה מעורב.

הועדה הרפואית לערערים תערוך לנפגע בדיקה קלינית ולאחריה תכתוב פרוטוקול נוסף בו תפרט את דעתה, והאם היא מקבלת את הערעור ומשנה את קביעתה של הועדה הראשונה או דוחה את הערעור ומותירה את החלטת הועדה הרפואית הראשונה על כנה.

עותק של פרוטוקול הועדה הרפואית לערערים יישלח לביתו של הנפגע, לאחר שהועדה תקבע את מסקנותיה בדבר הנכות.

בעניין זה חשוב לציין כי ועדה רפואית לערערים רשאית לשנות את החלטתה של הועדה הראשונה בכל אופן שנראה לה, כלומר להקטין, להגדיל או לא לשנות את נכותו של הנפגע אשר קבעה ע"י ועדה רפואית ראשונה.

עוד חשוב לדעת בעניין זה כי ערעור על החלטת ועדה רפואית ראשונה יכול להיות מוגש גם ע"י ביטוח לאומי בעצמו, כאשר הוא בדעה שהחלטתה של הועדה הייתה שגויה.
ערעור – בית הדין לעבודה.

לכן, כמובן שגם בפני ועדה רפואית לעררים, רשאי הנפגע להיות מיוצג ע"י עורך דין מומחה לייצוג בפני ועדות רפואית ואין זה מומלץ להגיע לוועדה רפואית לעררים ללא ייצוג של עורך דין ועדה רפואית.

את שלב הערעור אל בית הדין לעבודה מומלץ לעשות רק באמצעות עורכי דין מומחים בתחום ספציפי זה, שכן מדובר בהליך משפטי לכל דבר, הדורש ידע משפטי נרחב, הן בתחום ביטוח לאומי והן בתקנות בית הדין לעבודה, וכן ניסיון רב בניהול תיקי תאונות עבודה.

רק במקרים בהם ועדה רפואית לערערים טועה טעות משפטית, ניתן להגיש ערעור על החלטתה אל בית הדין האזורי לעבודה. מאחר וגם במסגרת ערעור זה חייבים לנמק באופן ברור ומסודר מהן הטעויות המשפטיות של הועדה, הרי שמי שאינם עורכי דין בעלי ידע משפטי בתחום ספציפי זה, יתקשו מאד בניסוח נימוקי ערעור ראויים, שיכולים להתקבל על ידי בית הדין לעבודה.

ועדה רפואית ביטוח לאומי

טעויות משפטיות נפוצות שנעשות ע"י ועדות רפואיות לערערים

  • אי התייחסות למסמכים רפואיים או לאמור בהם.
  • אי התייחסות לתוצאות בדיקות רפואיות.
  • חוסר נימוק ו/או נימוק בלתי מספיק בנוגע למסקנותיה של הועדה.
  • חוסר נימוק ו/או נימוק בלתי מספיק בנוגע לאופן הגעתה של הועדה להחלטה הנוגדת את האמור בחוות דעת רפואית מטעם הנפגע.

את כתב הערעור יש להגיש למזכירות בית הדין האזורי לעבודה, אשר כתובתו מופיעה על הודעת הביטוח הלאומי בדבר החלטת הועדה הרפואית לערערים, לא יאוחר מהמועד המצוין על גבי מכתב הלוואי של פרוטוקול הועדה לעררים.

במקרים מסוימים, כאשר ערעור בפני בית הדין האזורי לעבודה אינו מתקבל, קיימת אפשרות ערעור גם על החלטת בית הדין האזורי לעבודה, הפעם בפני בית הדין הארצי לעבודה בירושלים.

קיבלת הזמנה לבדיקה בפני ועדה רפואית?

שפר את סיכויי ההצלחה

צור קשר עוד היום עם משרד עורכי דין בכר על מנת לברר את הנושא!

פגישת יעוץ משפטי ראשונה – ללא התחייבות!

Picture of עו"ד ונוטריון תומר בכר:
עו"ד ונוטריון תומר בכר:

לאחר למעלה מ-22 שנות ניסיון בייצוג נפגעי גוף, וקבלת פיצויים עבור לקוחותיי בסכום כולל של מאות מיליוני שקלים, אני יודע בדיוק איך לנתח כל תיק ותיק על מנת לגרום לו להסתיים בתשלום פיצוי מקסימלי. ניהול תיקי נזיקין, רשלנות רפואית וביטוח לאומי מחייב עבודה ברגישות רבה ויחס אישי לצד מקצועיות וידע משפטי רב. נפגעת? דבר איתי עוד היום ונתחיל לקדם את הזכויות שלך!

קבל ייעוץ ראשוני אישי ללא התחייבות

נפגעת? צור/צרי עימנו קשר עוד היום (מענה טלפוני אנושי 24 שעות ביממה) ונשמח לסייע גם לך לקבל את הפיצוי המקסימאלי מהגורמים הרלוונטיים.

קבל ייעוץ ראשוני אישי ללא התחייבות

נפגעת? צור/צרי עימנו קשר עוד היום (מענה טלפוני אנושי 24 שעות ביממה) ונשמח לסייע גם לך לקבל את הפיצוי המקסימאלי מהגורמים הרלוונטיים.

לקבלת יעוץ אישי
close slider

זקוקים לייעוץ משפטי? השאירו הודעה באמצעות הפניה המקוונת ונציג המשרד יחזור אליכם בהקדם.